Investera i digital avtalshantering

Felaktiga eller dåligt utformade avtal kan bli mycket kostsamma för ditt företag. Detta gäller särskilt större avtal där insatsen och risken helt naturligt är större, men även enklare avtal som anställningsavtal. Ett felaktigt anställningsavtal kan bli en kostsam historia för företaget. Många företagare försummar tyvärr avtalen i sina verksamheter, något som alltför ofta leder till tvister och onödiga kostnader.

Ett onödigt risktagande

Ett företag som inte har kontroll på avtalshanteringen tar en onödig risk. Det finns idag utomordentliga och mycket användarvänliga lösningar för att hantera företagets avtal och andra juridiska dokument. Kostnaden för dessa är dessutom klart rimlig, varför det är något som ryms inom budgeten för de flesta företag. Det är en betydligt mindre kostsamt jämför med kostnaden för en tvist inför domstol rörande ett dåligt upprättat avtal, något som förr eller senare blir en realitet för de flesta företag som har en undermålig avtalshantering.

Organisera avtalsskrivandet med digital avtalshantering

Det finns ett antal olika system för företag att kunna hantera sina avtal. En av de mest klart lysande stjärnorna på himlen för dessa system är Precisely, som du kan besöka på precisely.se och få en gratis provperiod. Med stöd av Precisely är det möjligt att såväl skapa nya avtal som att hantera och administrera redan befintliga avtal.

Den avgörande fördelen med Precisely är möjligheten att skapa nya avtal. Med Precisely kan du säkerställa att de avtal som företaget använder i verksamheten är korrekt utformade. Det är även möjligt att ge vissa personer behörighet att skapa en viss typ av avtal. Till exempel kan den som är personalansvarig få behörighet att skapa anställningsavtal för nyanställd personal. Genom att svara på frågor i Precisely kan den personalansvarige själv skapa ett korrekt utformat anställningsavtal, som följer företagets policys och riktlinjer.

Digital avtalshantering är en bra investering

Genom att investera i ett system för digital avtalshantering kommer du, i vart fall på sikt, att avsevärt minska företagets kostnader för juridiskt biträde. Genom att standardisera skapandet av nya avtal och har kontroll på befintliga avtal minskar du dessutom företagets riskexponering. Du minimerar risken för att hamna i tvist på grund av dåligt upprättade avtal, samtidigt som du har full kontroll på när befintliga avtal löper ut och eventuellt behöver förnyas. En investering i ett system för digital avtalshantering kommer sannolikt att vara en av de bästa investeringar som ditt företag gör.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *