Skapa ett starkt nätverk

Skapa ett starkt nätverk

Det finns många nycklar till ett framgångsrikt företag. Som egen företagare gäller det att lägga ner din själ i företaget utan att försaka alltför mycket av ditt privatliv. Den balansen kan vara svår att hitta för många, men det hjälper att ha ett starkt nätverk runtomkring. När du är egen företagare är du beroende av andras hjälp för att du själv ska lyckas. Även om din verksamhet kretsar kring din egen förmåga är det i grunden interaktionen med andra som kommer att se till att du får lönsamhet i företaget. Ett starkt nätverk är därför att rekommendera för alla företagare, oavsett bransch.

Two Fingers touching and creating electricity

Nätverkets fördelar för företagaren ur affärssynpunkt är tydliga. Det gäller särskilt dig som är beroende av säljande, vilket är relevant för nästan alla företag. Oavsett om du behöver sälja reklamplats i din tidning eller om du tillverkar produkter som du vill att folk ska köpa är ett stort nätverk en grundbult i allt företagande. Med hjälp av dina affärskontakter kan du få råd och tips om allt inom ditt företag – och när du behöver en tjänst har du någon att anlita. På samma sätt kanske någon annan vill anlita dina tjänster eller köpa dina produkter om ni har blivit bekanta redan innan dess.

Som egen företagare har du nytta av ett stort nätverk även ur en social synvinkel. När du startar eget – särskilt om du gör det på egen hand utan en medgrundare – är risken stor att du saknar gemenskapen med arbetskollegor till en början. Det är en stor omställning att gå från en trygg anställning med fikapauser till att behöva arbeta under dygnets alla timmar med ditt eget projekt. Genom att prata med andra i en liknande situation kan du få stöttning med din verksamhet samtidigt som du också kan hitta någon att umgås med. Kanske kan ni till och med bli affärspartners i framtiden.

Ett starkt nätverk bygger inte sig självt. Det kräver dedikation att skapa kontakterna och upprätthålla dem. Ett tips är att gå på olika typer av mässor och nätverksdagar för att hitta likasinnade och se om ni kan ha något utbyte av varandra.