Så klarar du företagandets vardag

Så klarar du företagandets vardag

Som företagare finns det mycket att hålla reda på för att verksamheten ska gå ihop. Medan en anställd på ett större företag kan sköta sina arbetsuppgifter utan att behöva ta särskilt mycket hänsyn till den administrativa biten är det en huvuddel för den egna företagaren. Det gäller därför att vara mentalt inställd på att sköta en egen firma innebär mycket jobb som åtminstone i början kan verka som obetalt. I slutändan tjänar du dock på att göra allt ordentligt från grunden eftersom det leder till ett välskött företag som får en högre lönsamhet och på så sätt kan bli mer framgångsrikt. Om du istället slarvar riskerar du dels att få en firma på skakig grund, dels att ditt privata liv blir lidande på grund av ökad stress.

Small business owner in Santiago, Chile

Om du nyligen har bytt bana från att vara anställd till att starta eget har du kanske svårt att hantera omställningen vad gäller arbetstid. Många som har en anställning på ett större företag jobbar kontorstid, vilket betyder att det går att lämna arbetet på jobbet. Som egen företagare har du säkert märkt att du kan behöva jobba helt andra tider för att få det hela att gå ihop. Om du vill undvika att gå in i väggen av stress är det viktigt att hitta perioder när du kopplar bort jobbet. Det gör att du kan arbeta mer intensivt och effektivt med dina arbetsuppgifter när du väl bestämmer dig för att slå på mobilen och kolla mailen igen.

En av de viktigaste praktiska sakerna för en företagare är allt pappersarbete. Redan när du bestämmer dig för att starta ett eget företag är det gott om blanketter och formulär som ska fyllas i. Framför allt är det kontakten med Skatteverket som du ska fokusera på eftersom både du som företagare och de som myndighet är måna om att allt går rätt till. Det betyder att du bör spara alla utskick i en strukturerad ordning för att slippa leta i sista minuten. Det gäller exempelvis fakturor som ska skickas ut till kunder. Om du vill ha hjälp med att sälja dina fakturor och få igång ditt cashflow kan du titta närmare på factoring.